Wydatki na opiekę pielęgniarską możesz odliczyć od podatku

Według art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1997 z późn. zmianami, odliczeniu od podatku podlegają m.in następujące wydatki:

  • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, 
  • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, 
  • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
  • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, 
  • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

    a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
    b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego.

Prywatna pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta - Rybnik

Podczas wizyty wykonywane są następujące czynności:
- toaleta całego ciała
- toaleta jamy ustnej
- mycie głowy
- toaleta p/odleżynowa
- golenie zarostu u mężczyzn
- czesanie
- gimnastyka oddechowa, nacieranie i oklepywanie pleców
- zmiana pampersa
- pielęgnacja i leczenie odleżyn
- pielęgnacja odparzeń
- pielęgnacja cewnika założonego do pęcherza moczowego
- wykonanie kompresów i okładów
- usprawnianie ruchowe
- zmiana opatrunku
- zmiana bielizny osobistej
- zmiana bielizny pościelowej 
- pomiar ciśnienia krwi i tętna
- prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do chorego i jego rodziny oraz nauka pielęgnacji i samoobsługi